Fundació Pere Tarrés
Drets dels infants50 anys d'esplai50 anys d'esplai50 anys d'esplai50 anys d'esplai

Fletxa Drets dels infants

Joc de cartes del 50è

A continuació us expliquem en què consisteix el joc de cartes i el contingut de les deu cartes més importants de la baralla corresponents als Drets dels Infants.

Joc de cartes

JOC DELS DRETS DELS INFANTS
Nombre de jugadors
De 3 a 6

PREPARACIÓ DEL JOC
Es barallen els drets i es posen en un munt boca avall. Es barregen les cartes, es reparteixen quatre a cada jugador i la resta es deixen boca avall al centre de la taula. Aquesta pila és el munt per robar.

DESENVOLUPAMENT DEL JOC
Es juga per torns. Al principi de cada torn, el jugador agafa un dels 10 drets de la pila i el posa boca amunt sobre la taula. Cada dret inclou una prova, joc o dinàmica que permet guanyar cartes als jugadors.

Un cop realitzat el joc corresponent a cada dret, el jugador que ha jugat la darrera carta gira el següent dret sobre la taula per tornar a començar.

Generalment, cada vegada que un jugador posi una carta n’ha de robar una altra del munt, fins a tenir-ne 4, tot i que en algun cas no es pot robar. Per tant, abans de començar cada torn, els jugadors han de robar cartes de la pila fins a tenir-ne 4.

Si durant el joc s’acaben les cartes del munt de la baralla, cada jugador ha de comptar i prendre nota del nombre de cartes guanyades fins aleshores per tornar-les al munt per robar i seguir jugant.

El joc s’acaba quan s’han jugat els 10 drets. El jugador que hagi aconseguit més cartes és el guanyador.

 

LES CARTES DE DRETS


1. DRET A L’EDUCACIÓ
DRET A L’EDUCACIÓEl jugador que ha agafat aquest dret fa de mestre, ordena les 4 cartes que té a la mà com vulgui i les mostra als altres jugadors just un instant. La resta memoritza l’ordre dels colls de les cartes (per exemple: cor, pica, cor, trèvol). Un cop posades boca avall, el mestre indica per quin cantó (dret o esquerre) ha de començar l’ordre de colls.

Per torns, cada jugador col·loca a la taula una carta de la seva mà seguint l’ordre de colls indicat pel mestre. Si el jugador ho fa bé passa el torn al següent, però si s’equivoca en l’ordre, el mestre es queda la carta mal col·locada.

Si un jugador no pot posar cap carta, ensenya la seva mà al mestre. Si menteix, paga una carta de penyora al mestre. Si és veritat, el jugador col·loca una de les seves cartes sota el munt i n’agafa una de sobre. El jugador que posi correctament la darrera carta s’emporta les 4 que hi ha damunt la taula. El jugador situat a la dreta del mestre es converteix en mestre i tornem a fer el mateix. I així successivament fins que tots els jugadors hagin fet de mestre.

 

2. DRET A LA INNOCÈNCIA  
DRET A LA INNOCÈNCIAPer torns, els jugadors posen cartes al centre de la taula, una al costat de l’altra. L’objectiu consisteix en evitar fer un trio de cartes que tinguin una característica en comú que no sigui el color (negre o vermell) ni parell o senar. Per exemple, no es poden posar 3 lletres (J, K, Q), ni es poden posar 3 números parells, ni 3 números iguals, ni 3 números senars, ni 3 cartes del mateix coll, etc.

No es pot passar. El primer jugador que faci un trio així perd, i ha de repartir totes les cartes que es trobin damunt la taula entre els altres jugadors de la manera que ell vulgui (per exemple, donar totes les cartes a un sol jugador, o bé 2 cartes a un jugador i una a la resta, etc.). després de posar carta, cada jugador n’ha d’agafar una altra del munt.

 

 

 

3. DRET A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
DRET A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATSEls jugadors van posant cartes, una al costat de l’altra, al centre de la taula. Quan un jugador fa una parella del mateix número o lletra se la queda.

Un cop un jugador ha agafat la cinquena parella, el dret s’acaba i la resta de cartes que hi hagi sobre la taula es posa a sota del munt.

No es pot passar, i recordeu que cada vegada que es posa una carta se’n roba una de la pila.

 

 

 

 

 

4. DRET A SER ESCOLTATS
DRET A SER ESCOLTATSTots els jugadors escullen una carta i la posen boca amunt. El jugador que ha triat el dret pensa una paraula que comenci per la mateixa lletra que el número de la seva carta (per exemple, cinc seria una paraula que comença per c) i la representa mímicament. Qui endevini primer quina paraula és s’emporta la carta.

En el cas que un jugador no tingui a la mà cap carta amb un número, pot deixar-ne una a la pila i agafar-ne una altra.

Després li toca al jugador de la dreta, i així successivament fins que ho hagin fet tots els jugadors.

 

 

 

5. DRET AL JOC
DRET AL JOCEl jugador que ha escollit aquest dret s’inventa una norma per guanyar cartes i la diu en veu alta. La norma ha de contenir, com a màxim, tantes cartes com jugadors. Les normes poden ser, per exemple: guanyes si fas una doble parella o si poses 2 cartes de cors que siguin de nombre parell... Evidentment, no poden demanar posar exactament unes cartes determinades (no seria permès dir: cal posar un quatre de cors, un cinc de trèvols i un dos de diamants).

Després, cadascú, per torns, posa una carta al centre de la taula. Després de posar-la, n’ha de robar una altra del munt. Si un jugador no vol o no pot posar cartes, pot passar.

En el moment que s’acompleix la norma, el dret s’ha assolit i el jugador que ha posat la darrera carta es queda totes les altres que ho han fet possible. La resta de cartes es posa sota la pila.

 

6. DRET A L’ALIMENTACIÓ
DRET A L’ALIMENTACIÓPer torns, cada jugador posa una carta boca amunt al centre de la taula. Es tracta de posar 4 cartes de colls i números diferents, i quan un jugador posa la quarta carta de coll diferent se les emporta. Si un jugador no pot posar cartes, ha de passar. Després de posar carta cal robar-ne una del munt. Si un jugador no vol o no pot posar cartes, pot passar.

Cal fer aquest procés dos cops. Es poden jugar, com a màxim, fins a 8 cartes. Quan s’ha fet la primera recollida, comenta la jugada el qui l’ha guanyada.

 

 

 

 

 

7. DRET A LA DESCOBERTA
DRET A LA DESCOBERTATots els jugadors posen, alhora, les seves 4 cartes boca amunt davant d’ells. El primer jugador que digui correctament quantes parelles de números o lletres hi ha, es queda totes les cartes que fan parella.

Després, els jugadors agafen les cartes que tinguin encara davant seu i roben de la pila fins a tenir-ne 4.

Si no guanya ningú, cadascú es queda les seves cartes i es passa al dret següent.

 

 

 

 

8. DRET A LA PARTICIPACIÓ
DRET A LA PARTICIPACIÓPer torns, els jugadors posen una carta al centre de la taula. Es tracta de fer una escala de 6 cartes seguides que no cal que siguin del mateix pal (per exemple, 1-2-3-4-5-6 o bé 5-6-7-8-9 o bé 10-J-K-Q-A-2…). Només es poden posar les cartes de forma correlativa, i qui posa la sisena carta se les emporta totes.

Si algú no en pot posar, ha de passar.

Es poden jugar, com a màxim, 6 cartes.

 

 

 

 

9. DRET A LA COMPANYIA DE L’ADULT
DRET A LA COMPANYIA DE L’ADULTPer torns, els jugadors posen sobre la taula una carta. Es tracta de fer 3 parelles, de manera que cada parella sigui formada per una lletra (J-K-Q) i un número del mateix coll, un pare i un fill.

Només es pot tirar si es fa parella, i el jugador que posa una carta que en faci una, se la queda.

En el moment que un jugador agafi la tercera parella del joc (no seva) s’assoleix aquest dret i es passa al següent.

Si no es poden posar cartes, s’ha de passar. Si tots els jugadors passen, aleshores cadascú pot triar una carta de la seva mà, posar-la sota el munt i agafar la carta que hi hagi sobre la pila. Es poden jugar com a màxim 6 cartes.

 

10. DRET A SER UN MATEIX
DRET A SER UN MATEIXPer torns, cada jugador posa una carta al centre de la taula. Es tracta de posar fins a 9 cartes de 3 colls diferents, de manera que no es repeteixi cap número o lletra. Les cartes es posaran formant 3 columnes (una per cada coll) de 3 cartes cadascuna.

Si no es poden posar cartes, s’ha de passar.

En el moment que tots els jugadors passin, el jugador que hagi posat la darrera carta es queda amb la meitat de les cartes que hi hagi sobre la taula i reparteix la resta entre els altres jugadors. En cas de ser un nombre imparell de cartes a repartir se’n queda la meitat més una (de 7 se’n queda 4, de 9 se’n queda 5).

 

 

 

Crèdits

Coordinació
DIC. Disseny i Comunicació

Autors
Xavier Bonet, Anna Castells i Oriol Ripio

Disseny gràfic i il·lustracions
Tactica

Impressió
Cartamundi

Tiratge
5.000 unitats


Tots els drets són propietat del Moviment de Centres d’Esplai Cristians de la Fundació Pere Tarrés.